Nytt fra Kvam

På hjemmesida til A. Kvam AS :
- Nye leveranser på gang flere steder: til Coop Vågland, til to treindustribedrifter i Mo i Rana, og til en ny industrihall som VIBO skal føre opp for Rindalshytter neste halvår!
(Se under "Prosjekter vi arbeider med nå")