Nytt fra Rindal Beitelag

Totalt antall sau og lam som vart sluppet på utmarksbeite var 4497 (4635) (tall i parentes gjelder 2004). Av disse kom 196 (231) ikke tilbake fra fjellet, og er tapt av ulike grunner. Tapsprosenten ligger da på 4,36 (4,98), så det er en sesong med noe lavere tap enn tidligere. (Foto: Harald Egil Folden)
 


Av de tallene som jeg fikk inn, kan en se at det har vært en god beitesesong med lite tap på nordsida av bygda, mens på sørsida har nok jerven herja i deler av beiteområdet.
 
To saueeiere er ekstra hardt ramma, og tapa til disse utgjør 36 % av det totale tapstallet.
 
Antall aktive medlemmer i beitelaget er 28.

- Det er lagets leder Sigmund Moen Trønsdal som rapporterer dette.

Ifølge dagens Driva blir det i år gitt kr 134 442 i erstatning for rovviltskade i Rindal. Jerven er den store synderen her i fylket.