Nytt Svorka-styre - hvem?

Det er tydeligvis ikke så lett å finne egnede - eller villige - representanter til å sitte i det nye styret for Svorka Energi. Se artikkel og intervju i Drivas nettutgave.