Nyttårshilsen fra Rindal Bygdeservice

Året nærmer seg slutten, og Rindal Bygdeservice BA ønsker å sende  en stor takk til alle våre oppdragsgivere i 2009. På tampen av året har vi drevet spesielt med skog og krattrydding av vegkantene langs riksveg 65 på Rindalsskogen, og endel andre steder i kommunen.

Vi vil i den anledning, sende en stor takk til grunneiere, som har vært svært sammarbeidsvillige i denne prossessen. Takker også Rindal kommune for oppdraget.
En ny avtale om kjøring av tråkkemaskina er også klar, og vi takker Rindal Anleggsdrift for fornyet tillit.
 
Vi ser fram til et nytt år med nye muligheter, og håper å kunne være til hjelp for mange også i 2010.
 
God jul og godt nytt år ønskes fra alle oss i Rindal Bygdeservice.
 
Med vennlig hilsen
Daglig leder
Ronny Eide