Nyttig om fotografering

Edgar Kattem har en kommentar til Jon Sveens innlegg om dette temaet i dag:
Det var godt å lese det Jon Sveen skriver om fotografering. Er enig med budskapet hans, at en kan forbedre bildene sine med å tenke litt - og kjenne fotoutstyret en bruker. Han er en erfaren fotograf som vet hva han snakker om. (Når det lir over jula, så er det 31 år sida jeg deltok i mitt første kurs i framkalling av film - og den som underviste på det kurset var Jon Sveen! Alt da var han en fotograf med lang erfaring).
   Sjøl må jeg innrømme at jeg har gått over til digital fotgrafering, og vil "forsvare" de digitale fotomediene litt. Det aller beste med et digitalt kamera er at selve fotograferingen ikke koster noe når du først har kjøpt kamera og minnekort. Finner du et motiv kan gjerne ta 20 - 30 bilder av samme motiv, og så velger du ut de 3 - 4 beste av dem når du kommer heim og bedømmer resultatet. Resten kan du slette. Den muligheten har en ikke med fotografering basert på tradisjonell film. Jeg minnes fra den tida jeg fotograferte med Kodachrome dias-film at det var såpass kostbart pr. filmrute at en tenkte seg godt om før en knipset et bilde (og slett ikke noe galt i det!).
   Og det beste av alt er at det finnes mange modeller av digitale kamera som har full manuell styring på både blender og lukkertid og andre funksjoner. Men da må en nok noe opp i pris i forhold til de minste og rimeligste "lommekameraene". Sjøl blir jeg stadig imponert over kvaliteten som etter kvart er kommet når det gjelder digitale kamera - når en går litt oppover i pris- og kvalitetssskalaen. Uansett så er vel verdien av et bilde såpass stor at et middelmådig er bedre enn ikke noe bilde. Til og med disse mer eller mindre "grautete" bildene fra dagens mobiltelefoner har sin verdi i en familiealbum om alternativet er å være uten bilder!
   Til slutt en kommentar omkring Jon Sveens tips om å ta bilde av samme motiv (f. eks. en kvit vegg) for å registrere forandringen i fargebalansen etter tid på døgnet. Husk på å koble ut stillingen "Auto fargebalanse" på digitalkameraet da - om det er mulig. De aller fleste digitalkamera har automatisk innstilling av fargebalanse, som skal gi like farger av samme motiv uavhengig av lystemperaturen (innen rimelige grenser da).
Edgar Kattem.