Om Rindal

Rindal - Porten til Trollheimen

Et trivelig samfunn med omkring 2100 innbyggere som har tro på morgendagen. Kommunen har et areal på 640 kvadratkilometer og ligger sentralt på Nordmøre midt mellom Kristiansund og Trondheim. Fra Aune ved kommunegrensa mot Surnadal og opp til Storholt ved fylkesgrensa mot Sør-Trøndelag stiger lendet fra om lag 50 meter til 280 meter over havet. God plass, godt utbygde service- og velferdstilbud, et godt oppvekstmiljø, et rikt kulturliv og stabile sosiale- og kulturelle forhold særpreger kommunen.

Rindal er en spennende kommune som både er vestland, innland, Nordmøre og Trøndelag, noe som lett registreres i kulturlandskap, byggeskikk og levesett.

Rindal er på mange måter et Midt-Norge i miniatyr. Naturen spenner fra høyfjell til flatbygder, fra karrig berggrunn til frodige dalsider med unik artsrikdom. I sør ligger Trollheimen med et vell av opplevelser, lett ankomst til fjellheimen, både med bil og til fots.

Bygda har Rindal Bygdemuseum - et av regionens mest populære museer, det spennende turistanlegget Saga Trollheimen Hotel i gammel byggestil og helt eksepsjonelle turmuligheter i naturen som frister de tilreisende.

Rindal har en lang og stabil vinter med mye snø og er kjent for sine tradisjoner innen skisport og blir ofte omtalt som "skibygda". Dette mest gjennom prestasjonene bygdas skiløpere har gjort, men også på grunn av de lange tradisjonene med skiproduksjon.

  • Kommunen er en landbruks- og industrikommune. Jord og skogbruk er en hovednæringene i tillegg allsidig industri og servicenæring.
  • Rindal har et fleksibelt barnehagetilbud med full dekning.
  • Attraktive tomter for bolig, hytter, industri og service.
  • Kommunale tjenester, bank, post og forretninger samlet rundt Rindalstorget.
  • Interkommunal kulturskole.
  • Rindalshuset; flerbrukshus med blant annet idrettshall, skytebane, klatrevegg, basseng, kino og konsertsal og møtelokaler for næringslivet.
  • Gode forhold for jakt, fiske og friluftsliv.
  • Nærhet til godt utbygd regionsenter og til utdanningsinstitusjoner, 25 kilometer til videregående skole.

Fra rindalsplatået og Rindal sentrum nederst i bygda, greiner Rindal seg ut som ei hånd med fem fingre. Romundstadbygda ligger i sørøst og Elshaug med Grønlifeltet i øst. Fra Rindalsskogen tar Lomundalen av i nordøst og mellom Skogen og Lomundalen skjærer Rørdalen seg inn, mens Bukta og Løfall støtter opp under Bolme og Aune ved håndrota mot Surnadal.