Om Trollheimsporten

Velkommen til Trollheimsporten!
Nettstedet Trollheimsporten hører hjemme i Rindal på Nordmøre.
Portalen, som kom på lufta 15. november 2000, er et samarbeidsprosjekt
mellom næringsliv, foreningsliv og Rindal kommune.
Trollheimsporten er fra 15.12.2006 organisert som et aksjeselskap. 
Dets styre består av Gunnhild Strupstad (leder), Håkon Fredriksen, Kirsti Helgetun 
og Magne Løfaldli. Daglig leder (delstilling) i Trollheimsporten AS er, fra 1. februar 2009,
Willy Karlstrøm  - kontaktes på redaktor@trollheimsporten.no .

En redaktørgruppe på åtte personer har ansvar for oppdatering av nyheter
og annet stoff i portalen. Hovedredaktør (fra 1. februar 2009) er Willy Karlstrøm, med hjelp av 
Stian Bekken, Ole Trygve Foseide, Jon Erik Grøset, Merete Lillegård,
Anne Skjølsvold, Ola Inge Svinsås og Elin Randahl Vullum som medredaktører.
Redaktørgruppen kan kontaktes på følgende epostadresser:
redaktor@trollheimsporten.noanne@trollheimsporten.noelin@trollheimsporten.no  - jonerik@trollheimsporten.nomerete@trollheimsporten.noolainge@trollheimsporten.no - ole@trollheimsporten.nostian@trollheimsporten.no .