Surnadal kommunevåpen 200x246

Opphevet kokepåbud

Etter stormen/orkanen sine herjinga, påfølgjande straumbrot og dermed svikt i desinfiseringa av vatnet, vart det tidlegare denne veka innført kokepåbod for abonnentar ved Prestelva vassverk i Stangvik. Vassprøvar teke i går viser at vatnet no er trygt å bruke utan koking. Det skriv Surnadal kommune på si heimeside.