Oppistu Lille-Tiset

Oppistua Lille-Tiset 9. april 2002. Garbergfjellet midt bak. (Foto: Gunnar Bureid)