Rindal kommune informerer:

Oppretter informasjonstelefon og epost-tjeneste

Anders Moe Sæter_690x766.jpg

Legekontoret i Rindal har opplevd svært stor pågang på telefon de siste dagene. Nå har kommunen opprettet en egen informasjonstjeneste for lokale spørsmål tilknyttet koronaviruset og håndteringen av situasjonen lokalt.

- Det har vært et stort trykk på telefon til legekontoret de siste dagene. For å avhjelpe dette oppretter vi denne tjenesten, sier helse- og omsorgsleder Grete Ranes Heggem på telefon til Trollheimsporten.

Telefonen og epost-tjenesten vil bli besvart av sykepleier Anders Moe Sæter, som er mastergrad-student innen avansert klinisk sykepleie. Han har altså god kompetanse på dette området. Han har fått avsluttet sin praksis i utdanningen på grunn av korona-situasjonen, og har derfor mulighet til å ta denne rollen i hjemkommunen nå. 

 

Nummeret til informasjonstelefonen i Rindal er 91651875.

E-postadressen er korona@rindal.kommune.no


Telefonen blir bemannet i legekontorets åpningstider, det vil si kl 08.30 - 11.30 og kl 13.00 - 15.00 på hverdager.

E-posten blir bemannet i tidsrommet 08.30 - 15.30 på hverdager.