Ordførerens kommentar

Rindals ordfører John Ole Aspli kommer nå med en ny kommentar  klikk her!