på toppen

Fem blå på toppen av Storfjellet, like ved varden der du kan se ned på Løfaldlisetra og resten av Fossdalen. Skodda er i ferd med å fylle Slettdalen. Fra fellesturen 12. juli 2001.