Solveig i åkern 3

Annonse:

Parsellhage i Oppistua Øye

Solveig Haglund i Oppistua Øye vil begynne å leie ut parseller til folk som er interessert i å dyrke i lag. Er du interessert? - Ta kontakt!

Trollheimsporten har skrevet om planene tidligere. Nå er parsellene “klare for innrykk”. Og leiekontraktene er klare til signering.

– Sammen med styret har jeg laget ordensregler for parsellhagen. Dette er for at det ikke skal bli misforståelser, sier Solveig.

Det er ønskelig at det dyrkes etter økologiske prinsipper. Dette får du råd og veiledning på. Viktig å få fram at man IKKE trenger å være erfaren eller kyndig fra før, for å starte å dyrke i parsell.

– Vi håper det blir ei god blanding med hensyn både til alder og bakgrunn, noen med lang hageerfaring og noen kanskje helt uten?

Kanskje er det barnefamilier som ønsker en parsell, eller pensjonister? Det kan være folk som bor alene, og som ønsker å holde på med hagebruk på en sosial arena, og det kan være venner eller slektninger som samarbeider om en parsell. Kanskje er det noen som er nyinnflytta i Surnadal, og ser det som en mulighet til å bli kjent med folk?

Solveig ber interesserte ta kontakt.

– Mange har spurt om vi kommer i gang med parsellhage nå i vår, på grunn av korona-situasjonen. Det gjør vi! Men det kom en ny vinter, så våronn og vårarbeid ble utsatt i nesten 3 uker. Nå ser det ut til at temperaturene vil holde seg over frysepunktet, så da kan arbeidet starte, sier hun.

Med hensyn til smitteverntiltak i forhold til korona, oppfordre deltakere til å ha god håndhygiene, og bruke arbeidshansker mens de holder på nede på Øyamoen. Dette gjelder ved bruk av håndholdt fellesutstyr som redskap, trillebår, etc.

Hagearbeid er en utendørs aktivitet, og det gjør det enkelere. Og her har jo alle sin egen parsell. En parsell er ca 20 kvadratmeter (ca 3m x 7m). Jorda er pløyd, gjødsla og harva. Hvordan parsellen utformes er opp til den som leier.

Du får også tilgang til alt nødvendig utstyr; trillebårer, spader, river, spett, greip, etc. Det er også hitkjørt noe husdyravfall, og utover sommeren kan det bli tilgang på grashakk, neslevann, o.l. som gjødsel. Leier du parsell, kan du bare sette i gang med å dyrke grønnsaker, urter og blomster til eget bruk.

Parsellhagen er på et solrikt og åpent område, bak låven i Oppistua Øye.

Leieavgiften er 500,- kr per år.

Det blir tilgang til vask og toalett, og mulighet for å sette igjen sine egne arbeidssko/støvler.


Les mer og finn kontaktinformasjon på Oppistua Øye sin facebookside.