perlevintergrønn

To perlevintergrønn kamperer her sammen med en gjeng svarthatter i nærheten av Sandåvatnet (Rindal kommune, M&R) 600 m o.h. 16. juni 2002.
(Foto: Harald Solvik)