Perlevintergrønn

Pyrola minor i vintergrønn-
familien blir opptil 20 cm høy. Bladene, som sitter i en krans nede ved bakken, er ovale, rundtannete og 2-5 cm store. Perle-
vintergrønn er en av vintergrønn-
artene hvor griffelen ikke stikker ut av blomster-
kronen. Liker litt fuktig jord. Ved Reinvassbekken i Folldalen (Rindal kommune, M&R), 670 m o.h. 13. juli 2003.
(Foto: Gunnar Bureid)