Prioritering på Skei-vis

Nedpå Skei er Domus-veggen mot parkeringsplassen forsynt med en del reklameskilt. Og prioriteringa synes å være temmelig klar, i hvert fall om vi skal gå etter skiltenes størrelse:

1. Vinmonopolet
2. Posten
3. Lokalavisa
4. Riktig regnskapsføring
5. Politiet
(Foto: Gjermund Holsæter - utflytta surndaling)