Renholder søkes

Bergmoen og El-Watch trenger en renholdsarbeider.
Nærmere opplysninger, gå via knappen "På porten" > Ledige stillinger.