Rindal på 22.plass

Rindal er Norges 22. dyreste kommune på kloakkavgift. Det framgår av en fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Årsgebyret (for bolig på 120 kvm) står oppført med kr 4260, mot for eksempel 3410,- i Meldal og 2730,- i Surnadal. Tall for både tilknytningsavgift og årsgebyr, se TU.no