Rindal Senterparti

-hadde årsmøte på Bolme Pensjonat 29.11., og Bergsvein Brøske var årsmøtegjest og holdt en meget inspirerende tale. Det ble også endringer i styret og grendekontakter for partiet.

Styret består nå av: 
Leder: Vibeke Langli
Nestleder: Odd Geir Rønningsbakk
Sekretær: Bettina Røen Helgetun
Kasserer, Sigmund Moen Trønsdal
Studieleder: Elisabet Halgunset
Styremedlem: Petter Baalsrud
Styremedlem: Ole Furuhaug
Senterkvinnerepr.: Wenche Mykkelgård
Senterungdomsrepr.: Bettina R. Helgtun
Leder kommunestyregruppa: Hanne Tove Nerbu Baalsrud

Grendekontakter:
Romundstad: Lars Helgetun og Hallvard Helgetun
Sentrum: Bettina Røen Helgetun, Lars Olav Elshaug og Asbjørn Kjelås
Skogen: Jon Erik Grøset og Arild Haugen
Løfald: Inge Brønstad og Per Egil Øyen
Lomundal: Wenche Mykkelgård, Ola Syrstad og Elisabet Halgunset
Bolme: Odd Geir Rønningsbakk, Guttorm Bjørnås og Egil Børset

Leder kommunestyregruppa: Hanne Tove Nerbu Baalsrud

Kommunestyregruppa:
Hanne Tove Nerbu Baalsrud
Oddvar Evjen
Berit Storholt Flåtten
Ola Inge Svinsås
Ann Elin Hess Brønstad
Lars Jakob Løset
Kirsti Barbo Landsem
 
Rindal Senterparti sitt valgprogram for 2007 - 2011 (Klikk på fil under)
 
 

Rindal_SP_Valgprogram 07-11.pdf