Rindal sentrum

RINDAL SENTRUM
 
"Sentrum" skulle egentlig bety sånn midt i bygda, og det stemmer vel ganske bra, det - selv om det når sant skal sies er dobbelt så langt til meldalsgrensa i øst som til surnadalsgrensa lenger vest i dalføret. Og står du midt i Rindal Sentrum - 'frammi-gar'a' - er det jo såpass sentralt at du nærmest kan ta på veggen til både butikken, banken, posten, diverse næringsdrivende og ikke å forglømme de fleste kommunale og statlige kontorer.
Så kan vi ta beina fatt 2-300 hundre meter rett nord, og vi er på området til Rindal skole (med bibliotek, barnehage, grunnskole og Rindalshuset) og Rindal bygdemuseum. Rindalshuset er ei storstue med kino, skytebane, svømmebasseng og idrettshall inkl. klatrevegg. Spredd rundt der ligger de største boligfeltene i kommunen også. Og ikke å forglømme sjølve perla: Igletjønna, med badeplass, bord & benker, flott tursti og lysløype rundt Tjønna og i det kuperte området østom - skjermet for bebyggelse og likevel rett utafor stuedøra til mange rindalinger.
Går du deretter 200-300 meter rett øst, passerer du først en fotballbane og havner så på Rindal alders- og sykehjem (RAS). Der ligger lege- og tannlegekontorene, fysioterapeuten holder til her, og alt er omkranset av en rekke flotte omsorgsboliger. Og knyttet til turstiene rundt Tjønna.
Og sannelig - et par hundre meter bortover veien i retning sør og du er ved prestegarden og Rindal kirke. 200 meter til og industrien overtar, med møbelfabrikken Talgøs limtrefabrikk T-komponent, med Rindalshytter og med Alf Kvams virksomheter. Og motorsport-bane.
Men roter du deg på en eller annen måte 200-300 meter rett vest, kan det fort gå - ja, rett vest: utfor en bratt skrent og ned mot elvemøtet Surna - Rinna. Sentrumsbøgda ligger nemlig på et plåta med avsetninger fra siste istid, og på begge sider har de to elvene siden gravd ut sine dalfører.
 
 
I en ring ytterst i sentrumsbøgda ligger så gardsbruka. På de fleste ekrene beiter det kyr, to steder er det ganske store revefarmer, og én gardbruker holder fremdeles sau (trass i jerven som herjer på sommerbeitet inne i Trollheimen). Langs veien mot Romundstadbygda finner du en flott travbane med staller - altså er travhester en lidenskap også for rindalinger.