Inga Dalsegg Emil Gåsvand

Rindal sparebanks motivasjonspris til Emil Gåsvand og Inga Dalsegg

Under årets torgdag ble Rindal Sparebanks motivasjonspris tildelt de motiverte optimistene Emil Gåsvand og Inga Dalsegg. Det var to svært overraskede lokale profiler som tok i mot prisene lydende 10 000 kroner hver og Inga Dalsegg uttalte at nå var hun faktisk målløs. Prisvinnerne ble introdusert som fargeklatter på hver sin måte, og representanter for det tradisjonelle og utradisjonelle på hver sin side. Les juryens begrunnelse i sin helhet inne på saken. 

Inga Dalsegg Emil Gåsvand.jpgJuryens begrunnelse

Motivasjon og optimisme er to begrep som henger tett sammen. En motivert optimist får ting til å skje, og ser sjelden begrensningene når noe skal gjennomføres.

I Distrikts-Norge trenger vi motiverte optimister for å skape arbeidsplasser og levende lokalsamfunn. I Rindal er vi så heldig å ha flere slike, og to av dem vil vi sette litt ekstra pris på i dag ved å tildele dem motivasjonsprisen for 2013.

Begge kan karakteriseres som fargeklatter i lokalmiljøet - hver på sin måte, og delvis i bokstavelig forstand. Begge er uredde og står opp for sine menigner, og er derfor litt utypisk for en rindaling. Samtidig er begge med på å realisere folks drømmer i hjem og fritid. 

Den ene har gjennom et langt liv gjort svært mye for lokal sysselsetting, næringsutvikling og som en aktiv og engasjert samfunnsdebattant.

Den andre har gjennom egen bedrift bidratt til mye positiv markedsføring av Rindal.

Den ene har satset og bygd næringsvirksomheten på tradisjoner - den andre har satset mye utradisjonelt. 

I snart 50 år har den ene prisvinneren bygget opp et lite industrieventyr i Rindal med over 50 sysselsatte og et konsern med god inntjening. Med kjerneverdier som ekte, nyskapende og engasjer har han og hans stab satset på sine ideer og lykkes svært godt i et krevende marked. 

For 15 år siden fikk den andre prisvinneren et kulturstipend fra banken i anledning bankens 125-årsjubileum, og siden den gang har hun utviklet seg til å bli en kulturpersonlighet i Rinda, både gjennom sin egen kulturformidling og via opplæring av andre unge talent i den interkommunale kulturskolen. Gjennom sin kunst har hun gjennom mange utstillinger gjort seg bemerket både nasjonalt og internasjonalt.

I 2007 "fant" prisvinnerne hverandre gjennom et felles prosjekt i form av et stort veggmaleri på et industribygg i Rindal - også et noe utradisjonelt prosjekt som beskriver prisvinnernes egenskaper som både impulsive og kreative. 

Da er det ingen stor hemmelighet lenger hvem som er vinnere av Rindal Sparebanks motivasjonspris for 2013...

Det er derfor en stor glede å tildele Rindal Sparebanks Motivasjonspris for 2013 til Inga Dalsegg og Emil Gåsvand. For Emil sin del vil vi henge på at det er en kombinert heders- og motivasjonspris for å ha vært gründeren og bidratt til at Gåsvandkonsernet er en hjørnesteinsbedrift i Rindal.