Rindalsrennet takker for innsatsen

I forbindelse med Rindalsrennet ble det nedlagt en enorm innsats fra mange frivillige. To lørdager og en kveld gikk med til å frakte snø fra Tjønna og ut i løypa. Grovt regnet ca 330 timer ble brukt til dette. I tillegg var det mange som stilte med egne traktorer, biler og scootere for å gjennomføre dugnadene. Sjå reportasje og takk fra IK Rindals-Troll:

1000 timer frivillig innsats
Renndagen var rundt 90 personer engasjert i forbindelse gjennomføringen av rennet. Hvis vi regner at disse i snitt jobbet i 5 timer, tilsvarer dette 450 dugnadstimer. Tar vi med alle timene som er brukt til forberedelser i forkant i forbindelse med tidtaking, rennkontor, administrasjon etc, overdriver vi ikke hvis vi sier at det er utført 1000 timer frivillig innsats for å få gjennomført årets Rindalsrenn.
 
Et arrangement å være stolte av
En stor takk til alle som har bidratt. Uten hjelp fra hver enkelt av dere, hadde det ikke vært mulig å gjennomføre et så stort arrangement.
Et bevis på at dugnadsånda fortsatt lever blant rindalingene!
Det ble et arrangement vi kan være stolt av. Som arrangør fikk vi bare positive tilbakemeldinger og skryt for et godt gjennomført renn under perfekte forhold. Dette er god rindalsreklame.
 
For IK Rindals-Troll/skigruppa
Harald Solvik
rennleder
 
Trollheimsporten hadde denne reportasjen fra Rindalsrennet - der kan du finne alle resultatene og mange bilder. Bilder og resultater finner du også på heimesidene til IK Rindals-Troll.
 
Og her bildeglimt fra den store dugnadsinnsatsen og rennkontoret:
Fra speakerbua med fra venstre Magne Hansen, Ola T. Heggem og Paul Lilleløkken.
Oddvar "Sing" Løset hadde med egen traktor og Polaris Nordmøre lånte bort ATV med henger - her med Lasse Skjølsvold på ryggen.
Til venstre: Klargjøring av startnummer med Arnfinn Ranheim, Edgar Landsem og Inge Grøseth. Til høyre: Fra rennkontoret med fra venstre Edgar Landsem, Arnfinn Ranheim, Signe Anita Helgetun, Inge Grøseth og Håkon Solvik.
Matpause må det være når det er dugnad. Fra venstre Frode Svinsås, Guttorm Bjørnås og Bård Magne Sande.
 
Alle foto: Harald Solvik.