Rindalsskogen

Kjent utsikt nedover bygda for alle som kommer nordfra langs riksvei 65, like etter at du har passert fylkesgrensa ved Storholt. (Foto: Lars Olav Lund)