Rørd Lomundalen

Harald Egil Folden tok dette bildet over Rørdalen, Lomundalen og mot Ruten 3. desember 2006: