Rørdalen


Rørdalen
(foto: Karstein Telstad)

Ligger i den nordøstlige delen av Rindal og grenser mot Trøndelagskommunene Meldal og Orkdal. Dalen er preget av landbruk, med gårder liggende i de sørvendte dalsidene. Rørdalen går parallelt med Lomundalen, men ligger noe høyere over havet. Rørdalen er et bureisingsfelt hvor de første etablerte seg i 1927.

Midt i Rørdalen er det opparbeidet en leikeplass med fotballbane og trampoline, Råsunda Stadion. Den er blitt et populært samlingspunkt for både fastboende og hyttefolk, med den årlige pinsefeiringa som et høydepunkt . Der er det også bord og benker hvor man kan ta seg er rast. Leikeplassen ligger like ved vegen og er enkel å finne. Fra Råsunda går det en sti som møter veien rundt Rørvatnet, til sammen blir dette en rundtur på 5 km. Turen er fin både med sykkel og til fots. Er du på tur rundt Rørvatnet kan du gjerne ta en avstikker til Haugasetrene, ei gammel setergrend som no er et fint hytteområde. Derfra får du et flott overblikk over Rørdalen. Fra Rørvatnet går veien også over til Rindalsskogen.

Både vinter og sommer legges turen ofte til Garbergsfjellet, 620 m.o.h. På toppen finnes ei turhytte som er åpen for alle. Der finner du ved og kan selv fyre i ovnen og ta en pause. IL Rindøl har to trimbokser i området, Garbergsfjellet og Brannåsen. I Rørdalen ligger flere fine vatn, Langvatnet, Litjvatnet, Rørvatnet og Høgåsvatnet. Langvatnet og Rørvatnet er fine fiskevatn. Om sommeren går det vei helt ned til Rørvatnet, hvor det også er opparbeidet en populær badeplass. Et nytt hyttefelt er under opparbeidelse ved Rørvatnet.