Rosenrot

Det mangler bare at rosenrot tilhører rosefamilien, for det latinske navnet Rhodiola rosea har i begge deler med rose å gjøre: gresk rhodon, som betyr 'rose', mens rosea viser til rosenduften fra rotstengelen. Men planten hører nok hjemme i bergknappfamilien - en tykkfallen familie, i hvert fall når det gjelder de saftige bladene. Rosenrot er blitt kalt "Nordens ginseng", fordi rotstokken inneholder betydelig mengder av ginsengoider. Et annet tilnavn er "hårvokst" (i Surnadal "hårvokster"), så bare prøv et avkok av rota. I det hele tatt har rosenrot vært svært mye brukt i folkemedisinen. Vi finner den ofte på setertak også (rindalsnavn: "takbruse"), og den egentlige bakgrunnen for det var rett og slett brannsikring: Også i byene plantet de den saftige (vannholdige) takløken, og senere rosenrot, på taket for å beskytte mot gnister fra pipa, som lett kunne antenne knusktørre gras- og torvtak. Og på den tida en gammal bestefar vokste opp, leika vi at rosenrot var 'flesk'. Den er vanlig både i lavlandet og i fjellet. Selve blomstene er gule, og bladene grønne, selv om de på bildet har rødmet fælt.
- Kan det ha skyldtes fotografens tilnærmelse(r)?
(Foto: Sverre Stølen)