Rundsoldogg

Rundsoldogg - Drosera rotundifolia - tilhører soldoggfamilien og er en av få "kjøttende" planter i Norge: Den er utstyrt med fangtråder, og suger til seg næring av insektene den fanger. Derfor kan rundsoldogg nøye seg med svært næringsfattig jord, og vokser gjerne utpå myrer hvor det er lite konkurranse fra andre planter. De runde bladene på den uanselige planten ligger som regel flatt på bakken og gjør at rundsoldogg er lett å overse der du trør. Fuktig myr ved Langholtsetra i sørenden av Raudfjelltjønna (Meldal kommune i S-T), 715 m o.h. 1. august 2003. (Belegg: Ø:5 2340 og N:69 7710) (Foto: Gunnar Bureid)