Rutebeskrivelse for en liten kveldstur i Folldalen