Sårbar salamander

Arten storsalamander har status som sårbar i Norge. Nå skal Rindal kommune kartlegge hvor i kommunen vår den finnes.
Mer om saken i Drivas nettutgave.