Gjensidige Surnadal - ansatte 11

Sæter om sammenslåing og ny rolle: – Det føles helt utmerket

Allerede i 1849 startet det som nå er Gjensidige Surnadal med å forsikre surnadalinger - den gangen mot brann. Nå slår de seg sammen med Gjensidige Halsa og Tingvoll og Gjensidige Hemne. Stig Sæter ser lyst på både fusjonen og sin egen, nye rolle, og oppfordrer til mer lokalt samarbeid.

Ingressfoto: Mona Bævre Sande (f.v.), Iren Krangnes Berset, Stig Sæter og Gunnar Segtnan er de fire tilsatte i Gjensidige Surnadal.
 

– Hadde vi vært et avdelingskontor for Gjensidige, slik mange tror, hadde vi blitt nedlagt for mange år siden. Vi er et hovedkontor og et lokalt, selvstyrt selskap, som har drevet godt i stort sett alle år.

Det sier Stig Sæter, som fram til nå har vært daglig leder i Gjensidige Surnadal. Ved oppstarten var de en av 400-500 såkalte brannkasser på landsbasis, før disse gikk sammen og dannet Gjensidige sentralt, over hundre år etter.

Nå er det bare 15 selskap av denne typen igjen, under Varig-navnet, kan Sæter fortelle.

Når Gjensidige Surnadal nå slår seg sammen med Hemne, Halsa og Tingvoll, blir det formelle navnet på selskapet Varig Surnadal, Heim og Tingvoll gjensidig.

– All markedskommunikasjon skjer fortsatt under Gjensidige-navnet, som vi er stolte av, sier Sæter.

Han forteller at det nye selskapet nylig inngikk en fornyet, langsiktig avtale med Gjensidige. Dette i motsetning til Varig Orkla, som valgte å ikke fornye.


– Blir mer tilgjengelige for kundene våre

Det nye selskapet vil betjene hele eller deler av kommunene Surnadal, Heim, Tingvoll, Gjemnes, Sunndal, Aure, Hitra og Orkland, med lokalkontorer i Surnadal, Halsanaustan, Kyrksæterøra og Tingvoll

Stig Sæter tror mange firmaer ville gjort noe for å sentralisere kontorene, men forteller at det for det nye firmaet var viktig å opprettholde satsingen på det lokale.

– Vi er vel litt umoderne, siden vi opprettholder lokalkontorene, men vi ønsker å være litt forskjellige fra de hypermoderne selskapene. Vi tror ikke de fysiske møtene går helt av moten enda.

Han tror kundene vil merke en positiv effekt av sammenslåingen.

– Jeg tror mange av kundene våre setter stor pris på å få komme til et kontor. Selv om mye kan ordnes på nett og telefon, gir det fysiske møtet en ekstra trygghet for mange, sier han, og fortsetter:

– Samtidig gjør sammenslåingen oss enda mer tilgjengelige. Vi er nå plutselig 11 ansatte i stedet for fire, og har spesialister på ulike områder på plass hele tida.

Små forsikringsselskap må oppfylle de samme kravene til kapital og rapportering som de store.

Dette var en av hovedårsakene til at Sæter i Gjensidige Surnadal og kollegaene Jakob Nørbech i Gjensidige Halsa og Tingvoll og David Bessaker Monkan i Gjensidige Hemne begynte å snakke sammen om en fusjon.

– I tillegg til krav til kapital og rapportering, øker også kravet til spesialisering blant de ansatte. Alle kan ikke holde på med alle typer forsikringer lenger. De mange strenge kravene gjør at et selskap som vårt, med fire ansatte blir sårbare, sier Sæter.

Sammen så de tre selskapene raskt at de kunne bli en «passelig, liten aktør», forteller han.

– Det er et stort ansvar å gi råd innen forsikring, spesielt innen personforsikring. Nå som vi slår oss sammen får vi bruke mer av tida vår på kunderetta arbeid, og mindre på rapportering og lignende. Vi tror derfor vi nå blir et bedre rådgivningsselskap for kundene, sier Sæter.

gjen-hoved2
Salgsleder David Bessaker Monkan (f.v.), daglig leder Jakob Nørbech og markedsleder og stedfortredende daglig leder, Stig Sæter (Foto: Gjensidige)
 

Godt fornøyd med ny rolle

Da nyheten om at selskapet nå fusjonerer med Hemne, Halsa og Tingvoll kom, ble det også klart at han går over i en stilling som markedsleder og stedfortredende daglig leder.

Sæter forteller at det ofte er det han kaller «stolleken blant lederne» som setter stoppere for slike sammenslåinger, og er glad for at han, Jakob Nørbech og David Bessaker Monkan ble raskt enige om fordelingen av roller dem imellom.

– Vi tre som har vært ledere i hvert vårt selskap har god kjemi, og det gjorde at selve prosessen ble kort og hektisk. Der de på toppen ofte biter seg fast i skrivebordet for å få beholde toppjobbene, så vi tidlig at vi måtte åpne for at de som var best skikket fikk de rette jobbene, sier han.

Monkan blir salgsleder, mens Nørbech blir daglig leder i det nye selskapet. Ny styreleder blir Ole Steinar Opsal fra Heim kommune, mens Ellbjørg Haugen Larsen og Sivert Moen fra Surnadal blir med i styret, som henholdsvis nestleder og styremedlem.

Stig Sæter er godt fornøyd med å gå over i en ny rolle.

– Jeg har drevet med dette i så mange år nå, at det kan være godt å få holde på med det man liker godt, og samtidig slippe noe av ansvaret man har sittet med. Det føles helt utmerket, og jeg ser fram til gode dager, smiler han.

Det er nå salgsleder David Bessaker Monkan som skal ha personalansvaret for de ansatte ved kontoret i Surnadal.

Sæter skal, som markedsleder, jobbe mye med samfunnskontakt. Det er han glad for.

– Vi er en stor bidragsyter mot lag og foreninger, samt når det gjelder skadeforebyggende arbeid, for eksempel i samarbeid med brannvesenet. Vi har ikke tenkt å trappe ned, og føler et stort ansvar for den delen. Som en kundeeid medlemsorganisasjon er det å føre overskuddskapital tilbake til lokalsamfunnet det rette av oss å gjøre, sier 60-åringen.

Det nye selskapet får en egenkapital på 160 millioner kroner. Sæter peker på at det kan gi positive ringvirkninger for lokalsamfunnet.

– Vi er selvsagt nødt til å vedlikeholde egenkapitalen og holde en viss form for vekst, men med såpass stor egenkapital kan vi være litt mer dristige i investeringene våre. Det kan gi mer avkastning, som igjen forhåpentligvis fører til mer glede i lokalsamfunnet.


Sponser lokalt reiselivsprosjekt

Stig Sæter lar seg tydelig engasjere av temaet samfunnsbidrag og samarbeid med- og i lokalsamfunnet.

I tillegg til at de gir blant annet korps, kor og idrettslag «en liten oppmuntring», som Sæter kaller det, er de én av sponsorene til Innvenos reiselivsprosjekt RISS.

Der samarbeider 10 reiselivs- og opplevelsesbedrifter fra Surnadal og Rindal, med mål om å finne unike historier, som igjen kan føre til skreddersydde opplevelser eller produkter.

Stig Sæter forteller at Gjensidige Surnadal alltid har vært opptatte av lokalt samarbeid, og av å bidra til å skape slike løft i lokalsamfunnet.

– Kan vi bidra til knoppskyting eller støtte gründere og lignende, prøver vi å støtte opp. Det å få vekst og fart i lokalsamfunnet vil jo også være positivt for vår virksomhet, sier han.

Den rykende ferske markedslederen håper RISS-prosjektet kan være til hjelp for reiselivet i en tøff periode.

– Det vi ser nå, som følge av koronapandemien, er en tragedie for reiselivet. Samtidig skal omtrent hele Norge på Norgesferie, og da supplerer forhåpentligvis folk med å bruke de mange gode, lokale tilbudene, sier han, og fortsetter:

– RISS-prosjektet er med på å forsterke disse tilbudene, og kan gi oss opplevelser vi kanskje må reise langt for å finne maken til.

Sæter mener at vi alle må bidra til å gjøre lokalmiljøet attraktivt.

– Det er en viss fare for at alt blir sentralisert og urbanisert, og derfor er det viktig at vi har arbeidsplasser og kulturtilbud, som gjør at i hvert fall en del av oss gidder å bo på bygda. Vi må samarbeide om å legge til rette det vi kan, slik at vi kan tiltrekke oss noen ekstra sjeler.