Kari Moe Ola T

Samarbeidsavtale beredskap

Rindal kommune har inngått en ny samarbeidsavtale om beredskap med Rindal Sanitetsforening, ved Rindal Sanitetsforenings omsorgsberedskapsgruppe. I går ble samarbeidsavtalen undertegna av leder Kari Moe i sanitetsforeninga, Wigdis Beate Loe Løseth i sanitetsforeningas omsorgsberedskapsgruppe og ordfører Ola T. Heggem.

En del av Rindal kommunes kriseplan
Avtalen er en forpliktende avtale om samarbeid ved større ulykker, kriser og katastrofer. Avtalen er en del av Rindal kommunes kriseplan, og leder i Rindal Sanitetsforenings omsorgsberedskapsgruppe er medlem i kommunens kriseledelse. Leder i omsorgsberedskapsgruppa inviteres til møter og øvelser i regi av Rindal kommunes kriseledelse, samt ved annet aktuelt arbeid av beredskapsmessig betydning.

I går ble en ny avtale underskrevet av ordfører Ola T. Heggem, leder Kari Moe i Rindal Sanitetsforening og leder Wigdis Beate Loe Løseth i sanitetsforeningas omsorgsberedskapsgruppe. Første gang det ble undertegna en slikavtale var i 2008 og med noen små endringer er nå avtalen forlenga ut kommunestyreperioden til november 2015. I Rindal kommune er Gunnhild Strupstad beredskapsansvarlig.

Avtalen forteller om ressurser som stilles til disposisjon. Når det gjelder økonomi vil sanitetsforeninga vurdere økonomiske ytelser etter behov, mens kommunen dekker utgifter som ikke dekkes via redningsoperasjonen fra redningssentralen sentralt, eller fra andre. Sanitetsforeningas omsorgsberedskapsgruppe skal ikke ha kompensasjon for møter, øvelser eller ved redningsoperasjoner.

Personell og responstid
Rindal Sanitetsforenings omsorgsberedskapsgruppe har et beredskapsstyre på 4 medlemmer. Ved større ulykker, kriser og katastrofer kan omsorgsberedskapsgruppa stille med inntil 35 frivillige medhjelpere ut over beredskapsstyret.

Personell fra omsorgsberedskapsgruppa kan være på plass i løpet av 1-2 timer fra innkallingstidspunktet.

Oppgaver som kan utføres av sanitetens omsorgsberedskapsgruppe: Mottak og forpleining ved ulykker, kriser og katastrofer i henhold til kriseplan for Rindal kommune. Slik som mattilberedning til redningsmannskap og omsorg for pårørende. Annet samarbeid som vurderes fra gang til gang i kriseledelsen tilpasset den enkelte hendelse.

Sanitetsforeningas omsorgsberedskapsgruppe har ikke egnede lokaler  til formålet, men vil bruke Frivilligsentralen som "base". Ellers er transport, mat og taushetsplikt nemnt i avtalen

Rindal Sanitetsforening er med i Trollheimsporten med informasjonsside - bli med - alle som er med her!