Styret_700x535

Saniteten ble årets Driva-navn

I konkurranse med 8 andre gode kandidater ble Rindal Sanitetsforening kåret til årets Driva-navn. Det er lokalavisa Driva som hvert år foretar denne kåringa, der leserne stemmer fram sine kandidater. I år gikk Rindal Sanitetsforening av med seieren med en solid overvekt av stemmer


Riktignok representerer Rindal Sanitetsforening i denne sammenhengen alle sanitetsforeningene i distriktet i sin helhet, og det er innsatsen og arbeidet som sanitetsforeningene legger ned i hvert sitt lokalsamfunn som blir på denne måten blir satt i fokus og verdsatt.

Årets Driva-navn

4. juledag kom Driva-redaktør Sigmund Tjelle på besøk til Rindal og overrakte blomster til Kari Moe, som er leder i Rindal Sanitetsforening. Prisen består også av et tinnfat med inskripsjon som blir overlevert seinere og som vil pryde veggen på Rindal frivilligsentral, der sanitetsforeninga har sin base. Et fulltallig, svært positivt overrasket styre var til stede ved overrekkelsen, og etterpå vanket det både kaffe og julebakst til Driva-redaktør og journalist.

 

Mange medlemmer
Rindal Sanitetsforening teller i dag 315 medlemmer. Mange sanitetsforeninger rundt omkring sliter med rekruttering. Her har Rindal Sanitetsforening kanskje lyktes bedre enn de fleste. Styret er hele tida på hugget for å verve nye og unge medlemmer og foreninga har sågar sin egen yngresforening, GGRT, (guste gaue rindals-tøse) som har som hovedoppgave å ta seg av arrangement og aktiviteter for de yngste. Rindal Sanitetsforening har også i stor grad lagt vekt på å være synlig, blant annet ved å bruke både aviser og sosiale media aktivt i alt de gjør.

 

Blir satt pris på
Og Rindal Sanitetsforening opplever å bli sett og satt pris på i lokalsamfunnet. Hvert år deler de ut penger til gode formål etter søknad, og i 2010 gikk 90 000 kroner ut til gaver. Sanitetsforeninga har også stor støtte gjennom Grasrotandelen. Fjorårets grasrotpenger, 15 000 kroner, pluss enda 5000 kroner gikk til tilskudd til ny trapp til svømmebassenget, noe som kommer hele bygda til gode. Ellers har både skoler, barnehager, Litjtunet og fysioterapien, mellom mange andre, fått penger fra saniteten til å realisere gode ønsker.

 

Mer enn 100 år
Rindal Sanitetsforening kunne feire 100-årsjubileum i 2007. Oppgavene som sanitetsdamene stod overfor for vel hundre år siden, var langt andre enn det er i dag. Rindal Sanitetsforenings første oppgave var å tilsette en sykepleieske i bygda. En av bygdens unge damer ble sendt til Kristiania for å ta utdannelse på foreningas kostnad. Sykepleierskens oppgave var ”pleie av syge samt nødlidende fattige i Rindal”. Hennes årslønn var kr 200, som sanitetsforeninga betalte, og pris for pleie var kr. 0,50 pr døgn.

 

Nye oppgaver
I dag lever vi i ei helt anna tid. Men etter som samfunnet forandrer seg får sanitetsdamene stadig nye oppgaver og tar nye utfordringer. I dag står tema som kvinnehelse, forebyggende helsearbeid, bedre kosthold blant barn og unge og ungdom og rus på programmet, i tillegg til mer alvorlige utfordringer som vold i heimen og vold og seksuelle overgrep

- Hvis det enda finnes noen som tror at sanitetsforeninga er en syklubb, har ikke forstått poenget!


Til alle sanitetsdamer: Til lykke som årets Driva-navn! Det er så vel fortjent!

 

 

Etter blomsteroverrekkelsa ble det servert kaffe på frivilligsentralen med styre, Driva-redaktør Sigmund Tjelle og journalist Magne Lillegård til stede

Styret i Rindal Sanitetsforening, fra venstre leder Kari Moe, Liv Hansen Norli, Anne Skjølsvold, Gunn Iren Røen, Marit Fosseide, Mie Sandø og Marit Fosseide sammen med Drivas redaktør Sigmund Tjelle.

Og Driva skriver dette i dag