Sau i kveldssol

Sau i kveldssol
(29.5.) Overskrifta har ikke noe med saken å gjøre, bare så det er klart. Saken handler tvert om at det på Aktivitetskalender i Trollheimsporten sto oppført fire arrangementer på omtrent samme tidspunkt fredag kveld: orgelkonsert i Rindal kirke, femtedivisjonskamp på Rinnvollen, travløp på Rindal travbane og film i Attanova, Rindalshuset - pluss at det gikk festbuss til Storås, sikkert med en del nykonfirmanter om bord. Derfor denne kamerarunden: