Sau og rovdyr

På nettsida tilMøre og Romsdal fylke står det nå diverse flerårige oversikter og statistikker over rovdyrerstatninger mv. Der framgår det blant annet at bare 4 sauebønder i Rindal fikk erstatning i 2006, men de var til gjengjeld hardt rammet. I Surnadal var det til sammenlikning 15 som fikk, men i gjennomsnitt bare småsummer hver. (Ill.foto: Eyvind Nergård)
Les her om gaupe, som forvaltningen nå ønsker å øke bestanden av her på indre Nordmøre.