Sauetap og dokumentasjon

Avisa Sør-Trøndelag hadde i går en fyldig reportasje med tittelen "Ingen jervtap". Bakgrunnen er brevet fra viltforvalteren i Møre og Romsdal fylke med resultatet av skadeerstatninga, og "ingen dyr er dokumentert tatt av jerv i Nordmarka mellom Rindal og Hemne". (Ill.foto: Harald Egil Folden)


Saueeier Marvin Røen i Rindal avviser ifølge avisa at beiteområdene i Nordmarka har vært fri for jerv denne beitesesongen. Sjøl savner han 50 av de 700 sauene han slapp der i sommer, men jerven graver ned byttet, og det er derfor svært vanskelig å dokumentere rovviltskadene. Bare på rindalssida av Nordmarka savner sauebøndene ca. 250 dyr i år. Tapsanslaget totalt for Rindal ligger i 2007 på 6 prosent, og det er det dobbelte av "normalen".