Snekkerlag_6

Seks snekkerlag i arbeid i Helgetunmarka hytteområde

Det går mot jul og mange har nå sine siste arbeidsdager før de tar juleferie. Som en julehilsen fra oss i Helgetunmarka grunneeierlag har vi besøkt de seks snekkerlagene som nå er i arbeid i Helgetunmarka, skriver Lars Helgetun. Les om besøksrunden på helgetunmarka.com!