Selbukonferansen 2007

Rindal kommunes Blilyst:-)-side (nederst) nå:
- Selbukonferansen 2007, 25.-26. januar, med media som hovedtema i år. Blant foredragsholderne er kjente navn som Marvin Wiseth, Per Uddu, Bjarne Brøndbo, Johan O. Jensen.
Påmeldingsfrist: 5. januar.