SFIN prosjekt III

Aktiviteter/prosjekt det arbeides med blant våre medlemmer:

Utvandrere fra Rindal og deres etterkommere.


Tor Ålbu har samla stoff om utvandrarar fra Rindal over ein periode på fleire år og boka kom ut sommaren 2003, for å markere at det da var 150 år sida dei første rindalingene reiste til Amerika. Boka inneheld : - Beskrivelse av forholdene i Rindal på slutten av 1800-tallet, og litt om det som møtte dei i Amerika, og turen over. - Brevsamling. - Ein oversikt over utvandrarne og deira etterkommare satt opp etter bosted i Rindal før utvandring. - Alle deler illustrert med bilder.

Rettingar av feil i Gards- og Ættesoga for Rindal

Den reviderte utgaven av Gards- og ættesoga for Rindal har no vore i salg nokre år. Medlemmar frå den "gamle" bygdeboknemda og andre slektsinteresserte har teke på seg arbeidet med å retta feil og supplera opplysningar i gard- og ættesoga. Dersom arbeidet etter ei tid resulterer i ein del stoff, kan det bli aktuelt å gje ut eit lite tilleggshefte med rettingar. Har nokon rettingar eller spørsmål kan Jon Kristian Aune, Magnar Almberg, Kari Nerbu
eller Ragnhild Stavne Bolme kontaktas.