SFIN prosjekt IV

Tilgjengelig kildematriale på de lokale bibliotekene

Halsa folkebibliotek
Averøy Bygdebok - Utgitt av Averøy kulturstyre
Averøy Bygdebok bind 2: Gards- og Ættesoge for Bruvoll skolekrets og Rausand
Bygdehistorie for Tingvoll og Straumsnes av Edevard Brakstad
Averøy Bygdebok bind 3: Gards og Ættesoge for gardsnummer 52, Bremnes av Endre Holten
Gards og Ættesoge for Frei av Hans Hyldbakk
Gards og Ættesoge for Gjemnes av Nils Tore Leivdal
Smøla Bygdebok, bind 4: Gards og Ættesoge for vest Smøla av Nils Tore Leivdal og Kjell Fredly
Eideboka, bind 1 av Jonny Lyngstad
Tustna Bygdebok, bind 1,2,3 av Ottar Roaldset
Gards og Ættesoga for Straumsnes av Ottar Roaldset
Smøla Bygdebok, bind 1 og 2
Smøla Bygdebok, bind 3. Utviklinga på Smøla gjennom to hundre år 1665-1865.Gards og Ættesoge for Sandsvær-Tranøy av Smøla kulturstyre 1990
Smøla Bygdebok, bind 4. Gards- og Ættesoge for Klakkan-Skomsøy av Gudmund Frode Berg og Aashild Berg.
Historisk oversikt for Kverner gamle prestegjeld. Meek tinglag og Aferøyar Skisreide. Samlet og bearbeidet av Edvin L.Strand
Gardtales i Aure, bind 2 av Anders Todal
Gardtales i Stenshaug av Anders Todal
Gardtales i Valsøyfjord av Anders Todal
Halsaboka bind 3 av N.M. Vaagland
Slekten Ellingsen. En gren av slekten Benkestok av Charles Ellingsen
Innføring i ættegranskning. Michaelsen 1980
Slektgranskning - Hovdhaugen 1984
Kjenn din slekt - Schilbred 1980
Norske slektsbøker - ein biografi 1965
Våre Røtter - Stoa og Sandberg 1992
Mikrofilmer fra Halsa, Stangvik, Valsøyfjord, Edøy, Tustna. Det er i alt 10 mikrofilmer.

Rindal folkebibliotek
Gards og ættesoge for Rindal bind 1,2,3,4
Rennebuboka 1,2,3,4
Gards og ætt for Frei 1,2
Folk og heimar i Åsskard
Gardtales i Orkdal
Meldal bygdabok 1,2,3,4,5
Meldal bygdabok. Slekt og soga 1940-1990
Tingvollboka 1,2,3
Gamle norske kart
Utvandringshistorie for Nordmøre av D. Skuggevik
Folketellinga 1900 for Rindal. Teleslekt
Folketellinga 1875 for Rindal
Folketellinga 1980 og 1990 for Rindal.
Folk i Rindal 1875
Ættingar etter Ola Hansson Røen og Sigrid Olsdotter Romundstad
Utvanrarhistorie fra Rindal av Lars Nergård
Skattematrikkel 1647 13 og 14 for Sør Trøndelag
Norske farvere av Ola Holst
Ættegrankning av Per Sandal
Garden ved bra - Bruset i Todalen av Leif Halse
Gerd Nyquists slekt av Ola Holst
Normann i Canada av Olaf Sveen

Surnadal folkebibliotek
Alle slektsbøker i Surnadal kommune av hans Hyldbakk
Sunndalsbøkene bind 1-5 av Ivar Seljebø
Todalen bygdebok av Leif Halse
Utvandrarboka i Rindal av Leif Halse
Utvardrarhistorie fra Nordmøre av Dordi Skuggevik
Ola-boka av John Nergård
Normann i Canada av Olaf Sveen
Skattematrikkel for 1647 13 Møre og Romsdal
Gards og ættesoga for Straumsnes bind 1-3 av Ottar Roaldset
Gards og ættesoga for Tingvoll bind 1-2 av Hans Hyldbakk
Tustna boka, bind 1 - 3 av Ottar Roaldset
Hemne boka bind 3 av Kolbjørn Aune
Bygdesoga for Meldal bind 1-2
Gards og ætt for Meldal bind 3-5
Slekt og soge for Meldal 1940-1990 bind 6
Bygdebøker for Smøla bind 1-5
Bygdebøkene for Rindal av Hans Hyldbakk
Veiholmen i gammel og ny tid
Halsaboka, Gards og ættesoge bind 1
Gards og ættesoge for Gjemnes bind 1-2 av Nils Tore Leivdal
Gards og ættesoge for Frei bind 1-2 av Hans Hyldbakk
Eideboka. Gard og slekt bind 1 av Jonny Lyngstad
Averøyboka bind 1-3
Gardtales i Stenshaug av Anders Todal
Gardtales i Valsøyfjord av Anders Todal
Avisa Surnadølen 1899-1903 (interessante amerikabrev)