Sjettedag i Granheim

I Granheim grendahus er det tradisjon tro to arrangement 6. juledag. Kl 14.00 inviteres det til juletrefest - alle er velkommen!
Om kvelden er det fest hvor rindalsbandet The Swiks spiller. Festen starter kl 21.00. Billetter kr 200.