Skryt til Rindal Bondelag

Det har kommet et leserinlegg der Rindal Bondelag får skryt
Vil herved gi skryt til Rindal Bondelag for ett godt høringssvar på handlingsprogram,
bra de er noen som forstår att vi som har gardsveier har store uttgifter til vedlikehold på disse veien.
meget skuffende av Rindal Kommune å se att det foreligger ett så stort kutt på gardsveiene i Rindal,håper dere snur i synet på denne saken og støtter opp om landbruket i bygda.
mvh/Simonset gardsveg Tore Simonset