Snømus

Denne snømusa tok flere turer til lemenlageret sitt og bar dem inn i bolet under setra. Hver gang stoppet den høflig i snøtunnelen så fotografen kunne få bildet sitt! Jøssålisetra nord i Trollheimen, 18 mai 1997. (Foto: Gunnar Bureid)