Mandag
Mandag Delvis skyet
15°
Delvis skyet
Flau vind
Tirsdag
Tirsdag Delvis skyet
10°
Delvis skyet
Flau vind
Frokostmøte

Snur skuta i riktig retning

OPPDATERT: Tirsdag morgen presenterte Høyre, Senterpartiet, Frp og KrF i Surnadal et felles budsjettforslag for kommunen. Her ser du oversikt over partienes konkrete tiltak.

Siden valget i høst har partiene lagt ned flerfoldige timer for et felles mål om å bedre økonomien i kommunen. Sammen ønsker de, og skaper flertall for, en bedre balanse i driftsbudsjettet, å unngå at kommunen havner på ROBEK-lista, og skape en god, fremtidsrettet utvikling.

Rådmannens økonomi- og budsjettplan har ligget til grunn, men resultatet er svært ulikt.

- Det handler om å ta tilbake politisk styring. Hele prosessen skulle vært satt i gang mye tidligere. Nå må vi begynne å snu skuta i riktig retning og holde i trådene over lengre tid, sier Kathrine Mauset i Surnadal Høyre.

I forslaget opprettholdes grendaskolene i avvente av en diskusjon om generell skolestruktur og kommunereformen. Samtidig skal planene for Øye skole videreføres med full styrke.

- Dette må gjentas i kommunestyret for å avklare videre veivalg. Vi har et nytt kommunestyre som må få eierskap til saken, sier Sps Margrethe Svinik.

I forslaget finner vi også en økning av fritaksperioden fra eiendomsskatt for nyetablerte fra tre til fem år, og gangvei fra Grimsmo til Øye bro skal realiseres. En av hovedprioriteringene blir i løpet av de to første årene å starte en grundig gjennomgang av driften i kommunen. Samarbeidspartiene krever at formannskapet skal være rådmannens styringsgruppe i dette arbeidet.

Totalt ender budsjettforslaget på rundt 2,5 millioner i minus, mot rådmannens resultat på 8,5 i minus for kommende år.

- Bunnlinja er helt forskjellig fra rådmannens. Det er vi stolte av, sier Svinvik. Hun mener det aldri er blitt jobbet så godt og grundig med et budsjett noen gang.

Sps Nils Håvar Øyås uttrykker stor ydmykhet overfor forslaget og presiserer at dette ikke er en fasit. Samtidig mener han det tidligere ikke har vært fremmet forslag som har vært ambisiøse nok.

- Vi håper på enda bredere samarbeid. Dette må være av interesse for alle parti.

Øyås opplyser at budsjettforslaget blir lagt ut til offentlig ettersyn fra og med tirsdag, så alle har mulighet til å komme med innspill. Partiene har fokus på en ryddig saksgang, og er derfor ute i god tid.

- Nå tar vi politikere en ny rolle og et større ansvar. Vi går i dybden og får muligheten til å påvirke på en helt ny måte, sier Høyres Tor Rune Halset.

Han får støtte fra Nils Petter Tonning i Frp:

- Vi er nødt til å være med å ta grep, derfor er vi med og samarbeider her.

Mauset forteller at budsjettet har fått en nøye gjennomgang, enhet for enhet. Harde kutt må tas, og det vil ramme alle, også i form av reduksjon av årsverk, men partiene ser positivt på det store bildet. Omorganisering og omplassering kan ofte være positivt, mener Svinvik.

Forslaget ble lagt frem for formannskapet tirsdag, hvor det ikke oppnådde flertall.