Søndagens Torshall-verksted

Søndag 9. desesmber var det juleverksted på Torshall. Her følger tre bilder derfra (foto: Helene Nergård):

Nelly, Kari Mette og Kristine lager julekort.

Bilde 3: Thea, Jonas og Edvin maler.

Henrik har malt på julekakemann.