Solidaritet?

Jon S. Bolme i Rindal Nei til EU stiller spørsmål ved EUs solidaritet med den fattige del av verden i dette innlegget:

 
Solidaritetsprosjektet EU?
 
EU prøver nå å inngå handelsavtaler med en rekke land i Karibia, Afrika og Stillehavsområdet – det såkalte CAPområdet. Fra mange av disse – til dels svært fattige landene – reageres det mot EUs metoder og forsøk på å presse fram sine egne vilkår og fordeler i disse forhandlingene. Flere land har nektet å skrive under. Disse blir møtt med sanksjoner eller trusler om sanksjoner. Svært interessant blir det når Sør-Afrika og Namibia nekter å skrive under, med henvisning til EFTA, der som kjent Norge er med sammen med Sveits, Island og Lichtenstein. Sør-Afrikas ambassadør til EU Anil Sooklal sier at den handelsavtalen som nettopp er inngått med EFTA ikke inneholder slike vilkår som EU krever, og at EUs krav går på deres suverenitet løs! EU krever nemlig en garanti for at motparten ikke skal gi andre land bedre handelsbetingelser enn det EU får. Dette oppfatter mange av CAP-landene som ren utpressing, med henvisning tilbake til kolonitiden. EU har ellers en meget belasta historie i forhold til dumping av overskuddsvarer i en del av disse landene, så mens EU forfekter frihandel der det passer, ønsker de åpenbart å ivareta sine egne interesser ut fra en beskyttelsespolitikk når det passer. At EFTA blir framholdt som et ideal synes jeg mange skal merke seg, ikke minst de på ja-siden i Norge som ynder å framstille EU som et ”solidaritetsprosjekt”.
 
Jon Storløkken Bolme,
Leder, Rindal Nei til EU