Stappfullt i Løsetlåna

Stappfullt i Løsetlåna
(2.7.) Arrangementa i Kulturvøkku held fram å trekkje folk:
Under husmøtet mandag kveld på Rindal Bygdemuseum var gammelpresten vår, Magne J. Bergslid, predikant og gammelorganisten, Arvid Halsetrønning, spela trøorgel. Gjertrud Gåsvatn las eigne dikt, og ho mintes den tida ho hadde Opøien som lærar som let henne lese dei første dikta sine. Daglegstøggu og gangen på Løsetlåna var fullt av de rundt 70 møtedeltakarane. Lovsongen høyrdest nok godt ute på tunet denne kvelden. Til slutt fekk alle kaffe og brød. (Tekst og foto: Ole Trygve Foseide)