Steinkjerkvatnet

Mot Steinkjerkvatnet (foto: Harald Solvik).