Lørdag
Lørdag Skyet
Skyet
Flau vind
Søndag
Søndag Regn
Regn
Svak vind
Kari Moe og Marit A

Stor bekymring for ambulansetjenesta

Rindal sanitetsforening ved leder Kari Moe (bildet) ser med stor bekymring på at ambulanse-stasjonen i Rindal vurderes flyttet til Storås. Det går fram av en høringsuttale fra sanitetsforeninga om ambulanse-tjenesta i Midt-Norge. Samtidig understreker formannskapet i Rindal kraftig endelig høringsuttale fra kommunen i møte i dag.

I dagens formannskapsmøte vil vil vedtaket i kommunestyret bli utfylt, samtidig som en støtter ORKide (ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre) sin uttale i saken.

- Ved å beholde ambulansestasjonen i Rindal oppnår en også målsettinger som helseforetaket/arbeidsgruppa legger stor vekt på: - nærhet til kommunale "totaltilbud" innenfor helse og brann/redning, heter det i saksframstillinga, de en understreker planene om den nye ambulansestasjonen (skisse til høyre).

Les heile saksframstillinga på denne pdf-fila: ambu+endelig, der du finner forslaget til endelig uttale og den vedtatte uttalen fra kommunestyret.

Rindal sanitetsforening ved leder Kari Moe (til venstre) er også bekymra og mener ambulansestasjonen ikke bør flyttes. - Samtidig ser vi med bekymring på St. Olavs hospital avdeling Orkdal si framtid. Skulle akuttmottak og fødeavdeling bli nedlagt her, er det spesielt viktig med nærhet til ambulanse, heiter det i uttalen fra sanitetsforeninga til ambulansetjenesta i Midt-Norge. Les heile uttalen her: ambulanse.