Storfjellet-bilde

Fra turstigruppas tur til Storfjellet 12. juli 2001 med 20 deltakere. Her krysses Litjtrøkna like ved hytta til Lars Fosseide. Åa hadde vokst opp etter ei skikkelig flo to-tre timer før.