Storfjellet

RUTEBESKRIVELSE

 

 

STORFJELLET

 

(798 m)

 

 Kart;               Turkart Trollheimen  1 : 75.000
                        
eller Løkken 1:50.000 (1521 III)

 Gangtid;          1,30 - 2,15 timer opp. 1,15 - 1,45 ned.

 Ca 600 høgdemeter

 

Start;               Trøknabrua (ved Solvang)

 

Bilvei til startpunket; 

-         Ved riksvei 65, 300 m øst for Trøknaholt camping

-         parkering ved brua over Litltrøkna på nordsida av Rv 65

           

Bratt opp langs skogsveien på vestsida av Litltrøkna. Fin, tørr sti videre til bekken krysses på bru omtrent halvveis.

Etter brua går stien på østsida av bekken et stykke før du kommer til et stidele merket med skilt; Storfjellet til høyre og Storfjellet om Slettdalen til venstre.

 

Her har du to alternative ruter til toppen;

 

1. Den ene tar av til høyre fra bekken og går i jevn stigning opp mot ryggen som fører til toppen. Noe myr en kort strekning.

2. Den andre fortsetter rett frem og følger Litltrøkna på østsida opp Slettdalen til varden med trimboka. Denne ruta anbefales på tur opp da den er noe lettere enn den andre.

 

NB. Varden med trimboka er ikke toppvarden, men ligger litt lengre nord med utsikt mot Løfallseterdalen.

 

Retur samme vei.